Nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający

Zapraszamy osoby od 15 roku życia na poziomie początkującym do uczestnictwa w zajęciach grupy tańca współczesnego a g i t a t u s. Lekcje odbywają się we wtorki w godzinach 20:30-21:30 oraz w czwartki w godzinach 16:30-17:30. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: agitatus@agitatus.com.pl. Dopiero po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób, grupa rozpocznie pracę. Planowany start: 14 lutego 2017.

grupa tańca współczesnego   a g i t a t u s   założona przez Monikę Godek, działa w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie od 2005 roku. Skupia młodych ludzi poszukujących własnych przestrzeni twórczych, którzy poprzez taniec i ruch uczą się siebie, tworzą własny alfabet znaczeń, przełożonych na gest, emocję i dźwięk. Poszukując w przestrzeni tańca współczesnego i teatru ruchu, kształcą nie tylko ciało, ale też umysł i ducha. Tancerze zespołu budują własne światy malowane wyobraźnią, wytrwałością, talentem i twórczą pracą. Charakter i charyzma każdej z grup pobrzmiewa w kolejnych choreografiach, tworzonych przez pedagogów zespołu, wsłuchujących się w zainteresowania, pomysły i twórcze potrzeby młodych tancerzy. Budowane, w dialogu z nimi, spektakle i etiudy prezentowane są na scenach krakowskich, a także na deskach ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Swoją działalnością   a g i t a t u s   chce przyczyniać się do popularyzacji teatru tańca, wciąż nowego i rozwijającego się gatunku sztuki.

Comments are closed.