kontakt

kontakt

grupa tańca współczesnego a g i t a t u s
Centrum Młodzieży im. dr. H.Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
www.cmjordan.krakow.pl

kontakt: agitatus@agitatus.com.pl

kierowniczka zespołu/nauczycielka: Monika Godek, email:  mgodek@cmjordan.krakow.pl

nauczycielka: Sabina Pyka, email:  spyka@cmjordan.krakow.pl