Sabina Pyka

Sabina Pyka

Ukończyła XXI LO o profilu artystyczno – teatralnym. Jest absolwentką Animacji Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Edukację taneczną pobierała w Zawodowej Szkole Baletowej Fundacji STU oraz Studiu Baletowym przy Operze i Operetce. Posiada dyplom zawodowego tancerza Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. J. Turczynowicza w Warszawie oraz  instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego z dziedziny tańca współczesnego .

Należała do zespołu Teatru Ruchu „Czekając”, Teatru Tańca DF, Krakowskiej Kompanii Tańca oraz Opery Krakowskiej.

Jest aktywnym uczestnikiem rozmaitych przedsięwzięć artystycznych ( projekt „2 x Strajk” – Warszawa, spektakl ” Przemiany” – Teatr Groteska, projekty Krakowskiej Fabryki Talentów, projekt Mixer, projekt videolab „Room”, Akcja Ważka ” Poza” – Festiwal Teatrów Ulicznych) .

Odbywa szkolenia na warsztatach i kursach dla tancerzy zaawansowanych i pedagogów tańca w Polsce oraz za granicą , zwracając uwagę na nieustanny rozwój oraz czerpanie z różnych dziedzin sztuki.

Od 2018 roku jest nauczycielem w grupach tańca współczesnego a g i t a t u s.